Меню Закрити

Наталія Морзе

експертка, тренерка/викладачка

Докторка педагогічних наук, професорка кафедри комп’ютерних наук Київського університету імені Бориса Грінченка.

Людмила Ільїч

експертка, тренерка/викладачка

Докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка 

Авторка понад 130 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: три індивідуальні монографії «Формування і реалізація трудового потенціалу України в умовах демографічної кризи», «Ефективність відтворення трудового потенціалу України», «Структурні трансформації транзитивного ринку праці України», у співавторстві: чотирнадцять колективних монографій, аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до ВРУ «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році», дві національні доповіді: «Інноваційна Україна ‑ 2020», «Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі», «Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації», підручник «Економіка праці та соціально-трудові відносини», решта ‑ статті у наукових фахових вітчизняних та закордонних виданнях.

Основні напрями наукових досліджень – миротворча освіта, людський розвиток, методологічні та практичні аспекти прогнозування компетенцій. 

Стажувалася в Чехії, Словаччині, Польщі, Естонії та Туреччині. У 2017 році отримала підтвердження вченого звання доцента в Європейському Союзі. Має значний науково-педагогічний досвід: працювала у закладах вищої освіти та Інституті демографії і соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України. З вересня 2017 р. по вересень 2020 р. працювала експертом у сфері політик Міністерства соціальної політики України. У період з 2019 р. по 2022 р. працювала завідувачкою кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка. З вересня 2021 р. по нині є експертом у сфері політик Міністерства економіки України для оцінювання професійних знань кандидатів установленим вимогам під час проведення конкурсів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “Б” і “В”.

Має значний досвід у реалізації, координації та моніторингу науково-дослідних проєктів, проведенні конференцій, круглих столів, воркшопів та тренігів.

Віктор Звонар

експерт, тренер/викладач

Доктор економічних наук Віктор Звонар – професор кафедри менеджменту Київського університету імені Бориса Грінченка. Викладає корпоративне управління та управління проектами для магістрантів. Протягом останніх тринадцяти років працює в Національній академії наук України як науковий співробітник та член різних проектних груп. Як науковець професійно займається економічними дослідженнями соціальних явищ, таких як корпоративна соціальна відповідальність, соціальне підприємництво, соціальний капітал, людський розвиток, співпраця громадських організацій та бізнесу тощо. Його експертиза затребувана там, де розуміння соціальної механіки національної економіки не є очевидним. Залучався до розробки політики та стратегій економічного регулювання різних соціальних питань (боротьба з корупцією, вдосконалення пенсійної системи тощо).

Володіє навичками розроблення та проведення соціально-економічних досліджень; ретельного аналізу та впорядкування складних дослідницьких завдань; презентації (усної та письмової). Має понад 100 наукових праць із соціальних питань.

Брав участь в розробленні проєкту офіційного державного стандарту соціальної відповідальності для України з акцентом на питаннях людського розвитку. Його діяльність передбачає широке вивчення європейського досвіду вирішення конфліктів між бізнесом і стейкхолдерами та побудови партнерських відносин між державним і приватним секторами.

Має ступінь магістра європейських студій і виявляє особливий інтерес до вивчення європейської перспективи корпоративної соціальної відповідальності та міжсекторних конфліктів і їх впливу на людський капітал.

Русудан Махачашвілі

експертка, тренерка/викладачка

Доктор філософських наук, професорка, кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса Грінченка.

Вікторія Вдовиченко

експерт, тренер/викладач

Кандидатка історичних наук, доцентка кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса Грінченка.